Tilitoimisto ratkaisukeskeisillä palveluilla

Kirjanpito helposti

Hoidamme taloudenhallinnan täsmällisesti ja ammattitaidolla. Tällöin yritys voi keskittyä tärkeimpään eli oman liiketoimintansa palveluihin. Palvelemme henkilökohtaisesti eli nimetty kirjanpitäjä tuntee yrityksesi tilanteen, jolloin asiointi on nopeaa ja vaivatonta. Sinun tarvitsee asioida ainoastaan kirjanpitäjäsi kanssa, hän hoitaa puolestasi asioinnin eri viranomaisten kanssa.

Kirjanpitopalveluitamme ovat mm.:

 • Liikekirjanpito
 • Liiketapahtumien ja tositteiden kirjaus
 • Lakisääteiset kuukausittaiset ja vuosittaiset viranomaisraportit: alv-raportit, veroilmoitukset
 • Osakirjanpito ja erilaiset laskelmat
 • Sisäinen laskenta: projektien ja kustannuspaikkojen erillisseuranta
 • Raportointi asiakkaan kanssa sovitusti (kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain)
 • Tilinpäätökset ja pöytäkirjat
 • Tilinpäätöksen analysointi ja ennusteet mm. investointeja varten, taloudelliset toimintaedellytykset, tunnusluvut
 • Tuloveroilmoitus ja osinkoilmoitus.
 • Yhteistyöverkostomme kautta mm. auktorisoidut tilintarkastukset

Kirjanpito

Palkanlaskentapalvelut kattavasti

Asiakas toimittaa sovitulla tavalla meille palkkatiedot ja me hoidamme palkanlaskennan sekä teemme asiakkaan puolesta tarvittavat ilmoitukset. Voimme ottaa vastaan tuntitietoja myös tunti- tai työaikaseurantaohjelmista.

Palkanlaskennan palveluihimme kuuluvat mm.:

 • Palkkahallinto tarvittavine palkkakirjanpitoineen sekä viranomaisilmoituksineen
 • Tuntilistat
 • Työehtosopimusten mukainen palkkakirjanpito
 • Palkkatodistukset
 • Matkalaskut
 • Ay-tilitykset
 • Lakisääteiset tulosteet
 • Tulorekisteri-ilmoittaminen ja asiointi
 • Palkkalaskelmien lähetys paperilla / sähköisesti / verkkopalkkalaskelmina
 • Lomapalkkojen laskenta
 • Työtodistukset
 • Lakisääteiset ilmoitukset muille sidosryhmille, kuten vakuutusyhtiöille
 • Erilaiset hakemukset mm. Kela, TE -toimisto palkkatukihakemukset, Tilastokeskus

Palkanlaskenta

Yritys- ja veropalvelut

 • Yritysjohdon konsultointi (esim. yritysten sisäinen kehittäminen, liiketoimintasuunnittelun avustaminen, liiketoiminnan mittarit)
 • Yritysjärjestelyt
 • Yrityksen arvonmääritys
 • Yritysten perustamiset, yhtiömuodon valinta/muutokset
 • Yritysten sukupolven vaihdokset
 • Kaupparekisteriasiat ja PRH -asiointi
 • Veroneuvonta yritys- ja henkilöverotuksessa
 • Veroilmoitusten teko
 • Hoidamme myös selvityspyyntöihin vastaamisen, oikaisu- ja valitusvaatimukset sekä muut verotukseen liittyvät kysymykset yhdessä asiakkaamme kanssa

Yritys- ja veropalvelut

Kiinteistöyhtiöiden isännöinti

Tarjoamme osaavaa isännöintiä hallinnollisten tehtävien lisäksi myös teknisen- ja taloudenhallinnan näkökulmasta. Huolehdimme yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Tunnemme alan sopimuskäytännöt ja viranomaismääräykset. Meillä on osaaminen rakentamiseen, korjausasioihin ja talotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Isännöinnin rooli muuttuu vaativammaksi tulevaisuudessa. Rakennuskannan vanheneminen aiheuttaa peruskorjaustarpeita monestakin eri syystä. Isännöitsijältä odotetaan myös entistä enemmän eritysasiantuntemusta niin tekniikan, talouden kuin esim. digitalisaation alueilta.

Isännöintipalveluina tarjoamme mm.:

 • Asiantuntijapalvelut
 • Asioiden valmistelu ja esittely taloyhtiön hallitukselle
 • Hallituksen päätösten toteuttaminen
 • Kiinteistönhoidon järjestäminen
 • Kiinteistöjen vahinkokartoitukset
 • Korjausrakentamisen suunnittelu, kilpailuttaminen, sopimukset, tarkastukset ja korjaustöiden valvonta
 • Toiminta- ja rahoitussuunnitelmat sekä seuranta
 • Kirjanpito ja tilinpäätökset
 • Viranomaisilmoitukset

Isännöinti

Tieisännöinti

Tieisännöitsijä palvelee tiekuntia ja toimii toimitsijamiehinä hoitaen tiekunnan hallintoa ja töiden tilauksia kokonaisvaltaisesti tai yksittäisinä toimeksiantoina. Tieisännöitsijä on koulutuksen saanut yksityistieasioiden ammattilainen.

Pystymme tarjoamaan tiekunnalle laajan kokonaispalvelun, joka kattaa sekä tiekunnan hallinnolliset tehtävät, että kunnossapito- ja perusparannustöiden järjestämisen.

Kokonaispalveluumme kuuluvat:

 • Tiekunnan hallinnolliset tehtävät
 • Tiekunnan kokousten järjestäminen (valmistelu, esityslistat, koollekutsuminen, puheenjohtajana/sihteerinä toimiminen ja pöytäkirjat)
 • Talousarvioiden laadinta
 • Tiekunnan kirjanpito ja tilinpäätökset
 • Tieyksikkölaskelmat ja niiden käsittely yhdessä hoitokunnan tai toimitsijamiehen kanssa
 • Tiemaksujen laskuttaminen osakkailta sekä maksujen valvonta
 • Kunnossapito- ja perusparannustöiden järjestäminen, kilpailutus, sopimukset ja valvonta
 • Avustushakemusten laadinta
 • Yhteydenpito viranomaisiin

Tarjoamme myös yksittäisiä palveluja niille tiekunnille, jotka hoitavat asiansa pääosin itse. Palveluina mm.:

 • Tieyksikkölaskelmien laadinta
 • Tien kuntokartoitukset
 • Korjaussuunnitelmat
 • Hankkeiden kilpailutus, sopimukset ja valvonta
 • Avustaminen tiekunnan kokouksissa

Tieisännöinti

Infra-alan asiantuntijapalvelut

Tarjoamme infra-alan asiantuntijapalveluita ja suunnittelua erilaisissa selvitys-, lupa- ja valvonta-asioissa.

 • Neuvottelut lupaviranomaisen kanssa
 • Rakentamisen ja infrarakentamisen valvonta
 • Urakka-asiakirjat, tarjouspyynnöt, sopimukset
 • Urakoitsijan laadunvalvonta
 • Hiekan, soran ja kallion ottamissuunnitelmat
 • Ympäristölupa-asiat
 • Muu rakennus- ja infra-alaan liittyvä neuvonta

Infrasuunnittelu

Ammatti­laiset apunasi

Tuottaako taloushallinto päänvaivaa? Me hoidamme yrityksesi taloushallinnon kirjanpidosta palkanlaskentaan ja tilinpäätöksestä vaativaan veroneuvontaan asti.